Janusz Prączko

mgr Janusz Prączko
rzeczoznawca majątkowy

Biuro Wyceny Nieruchomości
ul. Chełmońskiego 5 E
22-100 Chełm
(82) 563 41 25 502 310 052
wycenajanusz@wp.pl

Przedmiotem wyceny są

  • Nieruchomości gruntowe (grunty rolne, leśne, pod wodami)
  • Nieruchomości budynkowe
  • Lokale mieszkalne i uzytkowe
  • Gospodarstwa rolne
  • Przedsiębiorstwa
  • Wielkość opłat adiacenckich
  • Wartość prawa użytkowania wieczystego i innych praw rzeczowych
  • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (kupno - sprzedaż)
  • Wycena pod zabezpieczenie kredytów hipotecznych
  • Analiza opłacalności inwestowania

Zaświadczenia